Komplett leveranse

Jensen Bygg-Team tilbyr komplette leveranser – fra første spadetak til nøkkelen i døra. Fordi vi disponerer alle nødvendige ressurser og håndterer prosjektledelsen, trenger du kun å forholde deg til ett kontaktpunkt gjennom hele byggeprosessen.

Som hovedentreprenør og prosjektleder gjør vi i Jensen Bygg-Team det ikke bare enklere for deg som kunde. Vi sikrer også en mer effektiv fremdrift, fordi vi sørger for at alt utføres i riktig rekkefølge i henhold til alle spesifikasjoner og kvalitetskrav.

Jensen Bygg-Team

  • Alle ressurser – ett kontaktpunkt
  • Raskere og mer effektiv fremdrift
  • Fra første spadetak til nøkkelferdig
  • I henhold til alle kravspesifikasjoner